Referater

Referat Stiftende Generalforsamling


GENBRUGSFORENINGEN

D. 22. januar 2019

 

Dagsorden:

• Valg af dirigent og stemmetæller

• Valg af referent

• Fremlæggelse af foreningens vedtægter

• Valg af bestyrelse og suppleant

• Indkomne forslag

• Forslag til handlingsplan og budget

• evt.

 

Mai Holm bød velkommen til Stiftende Generalforsamling for

Genbrugsforeningen og efterfølgende gennemgik Dagsordenen.

 

• Valg af dirigent og stemmetæller: Valgt blev Signe Holm

• Referent: Valgt blev Charlotte Andersen

 

Herefter gennemgik Mai Holm vedtægterne.

 

Der blev ikke fremsat forslag til ændringer eller supplerende forslag,

hvorefter vedtægterne blev enstemmigt godkendt.

 

• Valg til Bestyrelse:

Opstillede til bestyrelsen var: Mai Holm, Jonas Birk Jensen, Charlotte Andersen og Signe Holm. Alle blev enstemmig valgt, med Mai Holm som Formand, Charlotte Andersen som Kassér, Signe Holm som medlem og Jonas Birk Jensen som suppleant.

 

• Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag

 

• Forslag til Handlingsplan og Budget

Følgende tiltag gennemføres:

• Registrering hos Erhvervsstyrelsen (Mai Holm)

• Registrering hos SKAT og ansøgning om momsfritagelse

for handel med genbrugsmøbler (Charlotte Andersen)

• Åbning af konto/NemKonto i bank (Charlotte Andersen)

• Registrering af Domænenavn (Charlotte Andersen)

• Påbegynde søgning af lokaler/værksted/showroom etc…

 

Evt:

Ingen indkomne forslag

 

Næste generalforsamling: inden udgangen af marts/2020

Copyright @ All Rights Reserved